Alston тоног төхөөрөмж

Шар айраг, дарс, ундааны мэргэжлийн
Видео

Видео

Alston Brew 20BBL авто шар айрагны үйлдвэрийн систем

Alston Brew 2500L шар айрагны үйлдвэр

Жинан Алстон тоног төхөөрөмжийн компани

Jinan Alston Equipment компанийн дарсны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

2500л шар айрагны үйлдвэр

Alston шар айрагны үйлдвэрийн төсөл

ASTE-200L шар айрагны үйлдвэр

Шар айраг исгэх сав

Alston brew-5BBL pub шар айрагны систем

ASTE 1000L бичил шар айрагны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж