Alston тоног төхөөрөмж

Шар айраг, дарс, ундааны мэргэжлийн
Дарсны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Дарсны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж